Uitgeverij's bookshelf: read

The Perennial Philosophy
Genuine Reality: A Life of William James
The Penguin Freud Reader
Words That Hurt, Words That Heal: How to Choose Words Wisely and Well
God in Search of Man
Dynamics of Faith
God: A Biography
Who's Who of Religions
Testimony to the Invisible: Essays on Swedenborg
The Gospel of Jesus: In Search of the Original Good News
A Course in Miracles, Vol. 2: Workbook for Students
A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of  Western Culture
The Will to Believe
The Sabbath
Man Is Not Alone: A Philosophy of Religion
The Torah
Man's Quest for God
Journey Without Distance : The Story Behind a Course in Miracles
Absence from Felicity : The Story of Helen Schucman and Her Scribing of A Course in Miracles
A Dwelling Place for Wisdom


Uitgeverij Abraxas's favorite books »
Beentjes, P.C. 2 Kronieken 9043512966


Bor, Jan 25 eeuwen oosterse filosofie : teksten, toelichtingen 9053528229


Bor, Jan 25 eeuwen westerse filosofie : teksten, toelichtingen 9053528210


Jongh, E. de 58 miljoen Nederlanders en hun kerken 9027497168


De Zirkoff, Boris Aan de bron van de occulte traditie 9061750490


Eliade, Mircea Aan het hof van Dionis : verhalen 9029012285


Glaudemans, Willem Aanvullingen op Een cursus in wonderen 9020282085


Einhorn, Stefan Aardig zijn is een kunst 9063052391


Cowan, James Aborigine Dreaming: An Introduction to the Wisdom and Magic of the Aboriginal Traditions 0007145462


Linden, Nico ter Abraham 9024246679


Kaplan, Edward K. Abraham Joshua Heschel: Prophetic Witness 0300071868


Wapnick, Kenneth Absence from Felicity : The Story of Helen Schucman and Her Scribing of A Course in Miracles 0933291086


Leeuw, G. van der Adam's vlucht


Pagels, Elaine Adam, Eva en de slang 9063253613


Put, Ward van der Adobe InDesign CS2 in de praktijk : handboek voor grafische vormgeving, typografie, dtp en prepress 9043010138


Roob, Alexander Alchemie & Mystik : das hermetische Museum 3822888036


Marshall, Peter Alchemie: de steen der wijzen 9043901458


Zaal, Wim Alle heiligen : heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen 9038906927


Compernolle, Theo Alles went, ook een adolescent 9789020972160


Kushner, Harold S. Als 't kwaad goede mensen treft 9025947700


Beumer, Jurjen Als de hemel de aarde raakt : spiritualiteit en mystiek : ervaringen 9024244706


Kushner, Harold S. Als kinderen over God vragen : een joodse benadering 902594311X


Fortmann, dr. Han M. M. Als ziende de onzienlijke 1 Freud, Marx, Jungreferaat, 2 Kritiek op de grondbegrippen, 3a Geloof en ervaring, 3b Geloof en geestelijke gezondheid, Hilversum 1974 1 Freud, Marx, Jungreferaat, 2 Kritiek op de grondbegrippen, 3a Geloof en ervaring, 3b Geloof en geestelijke gezondheid, Hilversum 1974


Hostie, Raymond G.E.M. Analytische psychologie en godsdienst


Havel, Václav Angst voor de vrijheid : redevoeringen van een president 9060129296


Costa, Denise de Anne Frank & Etty Hillesum : spiritualiteit, schrijverschap, seksualiteit 9050183158


Meera, Mother Answers


Smelik, K. A. D Anti-judaisme en de kerk: Een verkenning 9025943233


Sperna Weiland, J. Antwoord : gestalten van geloof in de wereld van nu 9029095504


Deurloo, Karel Antwoord aan het nihilisme : met Miskotte op de weg der verwachting 9025945880


Maas, Wilhelm Arabisme, Islam en Christendom : conflicten en overeenkomsten 9062385184


Bindervoet, Erik Arthur Schopenhauer: een oorlogsverklaring aan de geschiedenis 902841729X


Quispel, G. Asclepius : de volkomen openbaring van Hermes Trismegistus 9071608077


Gilbert, Martin Atlas van de Joodse geschiedenis 9062621813


Offringa, Baukje Auf dem Weg : Bibel für Kinder 3403027465


Tillich, Paul Auf der Grenze : Aus d. Lebenswerk Paul Tillichs 3771501342


Otto, Rudolf Aufsätze das Numinose betreffend


Otto, Rudolf Aufsätze zur Ethik 3406060684


Oort, J. van Augustinus : facetten van leven en werk 9024248159


Russell, Bertrand Autobiografie


Otto, Rudolf Autobiographical and social essays 3110145197


Leeuw, Gerardus van der Bachs Matthaeus- en Johannespassion : met de complete teksten en hun vertaling 9061685893


Leeuw, Gerardus van der Bachs Matthaeus- en Johannespassion : met de complete teksten en hun vertaling 9061685893


Leeuw, G. van der Balans van Nederland


Chin, Dany The Basic Yi Jing, Oracle of Change 9077787186


Bastiaens, J.Ch. Bijbel : met deuterocanonieke boeken 9061268591


Gurdjieff, G.I. Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon : een objectief onpartijdige beschouwing over het leven der mensen 9062715273


Braekers, Marcel Begrijpt u wat u leest? : de veelzinnigheid van bijbelverhalen 9031708712


Engelsman, Jaap Bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik 9012105218


Vergote, Antoon Bekentenis en begeerte in de religie : psychoanalytische verkenning 9028903712


Langeveld, M.J. Beknopte theoretische pedagogiek 9001529003


Roland Holst, Henriëtte Belijdenis voor jonge menschen die God zoeken


Augustinus, Aurelius Belijdenissen 9026315422


Duby, Georges Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst 9051571437


Essen, Jac. van Beschrijvend en verklarend handwoordenboek der psychologie


Pruyser, Paul W. Between Belief and Unbelief: A Clinical Psychologist at the Menninger Foundation Explores the Dynamics of Belief in a Pl


Jampolsky, Gerald G. Bevrijd je van schuld en angst 9062717454


Schipper, Mineke Bezweren en betoveren : magie en literatuur wereldwijd 9026313713


Forest, Jim Bidden met iconen 9025947360


Loopik, Marcus van Bitter & zoet : zestien psalmen verbeeld, vertaald, belicht 9061738997


Leigh, Marion Bloemenessences van Findhorn 9062718876


Armstrong, Karen Boeddha 9050184596


Boom, Marien van den Boeddhisme 9043500593


Kooten, Luut van Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 9043505706 pedagogiek pedagogiek


Baal, J. van Boodschap uit de stilte ; Mysterie als openbaring 9025944868


Droogers, A.F. Boodschap uit het Mysterie : reacties op de visie van J. van Baal 9025946488


Hesemann, Michael Boodschappen uit de kosmos : het mysterie van graancirkels en andere fenomenen in het veld 9051215460


Diekstra, René Brainjoggen : een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit 9022982238


Balthasar, Hans Urs von Brandpunten van de hedendaagse theologie : voordrachten van protestant-christelijke en rooms-katholieke theologen


Bernadette Brieven van Bernadette uit Lourdes en Nevers 9789061730279 Geheim is geheim Geheim is geheim


Lorber, Jakob Brieven van Jezus en Abgarus 906556263X


Eliade, Mircea Briser le toit de la maison : la créativité et ses symboles 2070706001


Bonhoeffer, Dietrich Bruidsbrieven uit de cel, 1943-1945 9025954081


Buber, Martin Chassidische vertellingen 9021584980


Buber, Martin Chassidische vertellingen 9063253656


Berkhof, Hendrikus Christus, de zin der geschiedenis


Harms, Albert Cirkels van de evolutie : gedachten en wijsheid uit het oude Thebe 9073798337


Wolters, Clifton The cloud of unknowing 0140441085


Zaehner, R.C. The concise encyclopaedia of living faiths


Niesing, J.W. Connie Palmen, De wetten 9071844544


Wit, Han F. de Contemplative psychology 0820702285


Broek, R. van den Corpus Hermeticum 9026310587


Peace, Foundation for Inner A Course in Miracles, Combined Volume: Text, Workbook for Students, and Manual for Teachers 096063889X


Watson, Carol Dank u wel, Heer : 365 kindergebeden voor vandaag en iedere dag 902971056X


Cahill, Thomas Dankzij de Joden : hoe een nomadenvolk ons denken en doen veranderde 9050184081


Feigel, Friedr. K. "Das Heilige" : Kritische Abhandlung über Rudolf Otto's gleichnamiges Buch


Karrer, Otto Das Religiöse in der Menschheit und das Christentum


Bittlinger, Arnold Das Vaterunser : erlebt im Licht von Tiefenpsychologie und Chakrenmeditation 3466360749


Folberg, Neil Dass ich mitten unter ihnen wohne : historische Synagogen 3861501570


Slavenburg, Jacob De "logische" Jezus: Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw : een antwoord op kerk, bijbel en new age (Logos-reeks) 9020282077


Waal, Frans de De aap en de filosoof : hoe de moraal is ontstaan 9789025420994


Soetendorp, Awraham De adem van kinderen : verhalen rond joodse feestdagen 9025952615


Adolfs, Robert De afwezigheid van God 9025946984


Dattātreya De Avadhūta Gītā van Dattātreya : een boek over rāja yoga 9020219588


Armstrong, Karen De Bijbel : de biografie 9789053305782


Guadalupi, Gianni De Bijbel : een vertaling in beelden 902595409X


Matsier, Nicolaas De bijbel volgens Nicolaas Matsier 904630048X


Meij, Frits van der De bijbel voor beginners 9025334210


Jansen, Eva Rudy De beeldentaal van het hindoeïsme : goden, verschijningsvormen en hun betekenis 9074597084


Lewis, C.S. De beeldhouwer en zijn beeld : gedachten over God en mens


Wilson, A.N. De begrafenis van God : de ondergang van het geloof in de westerse beschaving 9053338896


Prabhavananda De bergrede in het licht van de Vedanta-leer 9060302370


Porter, J.R. De bronnen van het geloof : geïllustreerde gids voor de Bijbel 9059950011


Miedema, Siebren De comeback van God in de pedagogiek pedagogiek pedagogiek


Ferguson, Kitty De dobbelstenen van God : gelovige wetenschap of wetenschappelijk geloof? 9055010596


Keizer, Madelon de De dochter van een gazan : Carry van Bruggen en de Nederlandse samenleving 1900-1930 9035130057


Armstrong, Karen De dood van God : voordrachten 9041401784


Hoornaert, Paul De drievoudige lotus soetra 9063254768


Hermans, Hubert J.M. De echo van het ego : over het meerstemmige zelf 9026313829


Khan, Hazrat Inayat De eenheid van religieuze idealen 9789073207486


Pleij, Herman De eeuw van de zotheid : over de nar als maatschappelijk houvast in de vroegmoderne tijd 9789035131415


Krishnamurti, J. De enige revolutie 9062718043


Berg, P.S. De essentie van de Zohar : bron van kabbalistische wijsheid 9069635879


Zarathoestra De gâthâ's van Zarathoestra 9020245074


David-Neel, Alexandra De geheime leer van Tibetaanse Boeddhistische sekten 9060304624


Zetter, Kim De geheimen van de kabbala 9044707302


Hensen, Wilfried De gemeenschap met zijn lijden : lijden en dood in de christelijke mystiek 9025945767


Otto, Rudolf De genadereligie van India en het christendom: overeenkomsten en verschillen & Religieuze overeenstemming : paralle 9080730033 Hindoeïsme, oecumene, bakhti, India Hindoeïsme, oecumene, bakhti, India

De uitgave van dit boekje is daarom zo belangrijk, omdat wie Otto's hoofdwerk 'Das Heilige' wellicht gelezen heeft als godsdienstfilosofische theorie, nu merkt hoezeer hij persoonlijk was geraakt door de werking van dat mysterieuze Iets, dat ons deel doet hebben aan een bovenrationele werkelijkheid. Dat hij een groot kenner van de Voor-Indische godsdiensten was, blijkt uit dit werk, waarin hij met name van het hindoeisme een diep reikend en verhelderend beeld geeft door overeenkomsten en verschillen aan te wijzen met het christendom. Voor Otto (1869-1937) is het heilige een autonoom Iets, 'das ganz Andere', dat rationeel weliswaar niet te kennen valt, maar wel innerlijk te beleven. De uitgever heeft het boek bewonderenswaardig verzorgd door er met grote kennis van zaken geschreven inleidingen, nawoorden en aantekeningen alsmede citaten van Otto aan toe te voegen. Een subliem boekje dus, waardoor velen zich kunnen laten verrijken. Met verklarende lijst van oosters-religieuze termen.


Endedijk, H.C. De Gereformeerde Kerken in Nederland 9043504912


Jonkers, Jan B.G. De gereformeerden 9024279615


Miller, Stephen M. De geschiedenis van de bijbel : het ontstaan en de invloed van de bijbel 9043509280


Aristoteles De getallen en de dingen : de boeken M en N van de Metafysica. Dl. 2: Boek N 9077070540


Deurloo, Karel De gezegende temidden van zijn broeders : Jozef en Juda in Genesis 37-50 9025946097


Pagels, Elaine De Gnostische evangeliën 9060175476


Dante Alighieri De goddelijke komedie 9026315414


Meuleman, G. De goden reisden mee : verguisde religies in Mexico, Midden- en Zuid-Amerika 906229040X Goden Goden


Obbink, H.Th. De godsdienst in zijn verschijningsvormen


Obbink, H.Th. De godsdienst in zijn verschijningsvormen


Leeuw, G. van der De godsdiensten der wereld


Leeuw, G. van der De godsdiensten der wereld


Rijnders, Henk De golem ontsluierd : over joodse mystiek en Kabbala 9020255673


Neill, Stephen De groei der oecumenische beweging


Golowin, Sergius De grote mythen van de wereld 9058260208


Armstrong, Karen De grote transformatie : het begin van onze religieuze tradities 9023422635


Comte, Fernand De heilige boeken 9027433429


Matthews, John De Heilige Graal : de belichaming van een droom 9060305132


Theresia van 't Kind Jezus De Heilige Theresia van het Kind Jezus : geschiedenis eener ziel, door haarzelf geschreven : 1873-1897


Jongkind, Beatrice L. De heiliging van Gods naam : verzet en overgave in het lijden van het joodse volk 9024254418


Campbell, Joseph De held met de duizend gezichten 9046700933


Sölle, Dorothee De hemel aarden : een ecofeministische benadering van de bijbel 9025946615


Bosch, Ingeborg De herontdekking van het ware zelf : een zoektocht naar emotionele harmonie 9789020407358


Schmidt, Maurits De holle diamant : het grote debat over new age 9020459546


Trine, Ralph Waldo De hoogere zielekrachten


Groot, Maria de De innerlijke ruimte : een spirituele weg 9025952194


Groot, Maria de De innerlijke ruimte : een spirituele weg 9025952194


Woodrow, Alain De jezuïeten : geschiedenis van een macht 9026311435


Kal, Victor De joodse religie in de moderne wijsbegeerte : van Spinoza tot Derrida 9039108218


Kedourie, Elie De joodse wereld : openbaring, profetisme en geschiedenis 9061531039


Boon, Rudolf De joodse wortels van de christelijke eredienst


Weinreb, Friedrich De Joodse wortels van het Mattheüs evangelie 9066610085


Dionysius Areopagita (Pseudo) De kerkelijke rangorde


Cleary, Thomas De kern van de koran = →Innahu al-kurʿan karīm⇋ : vertaling en uitleg van de meest wezenlijke passages uit het hei 9051214766


Dolen, Hein L. van De klassieke canon 9026316380


Eeden, Frederik van De kleine Johannes 9789079133024


Eeden, Frederik van De kleine Johannes : een sprookje : deel 1 9789079133024 eeden kleine johannes eeden kleine johannes


Barth, Karl De koninklijke mens : berichten aangaande Jezus 9023911741


Kramers, J.H. De Koran 9051571305 pedagogiek pedagogiek


Leemhuis, Fred De Koran = →al-Qurʾān al-karīm⇋ : een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands 9026944381


Opitz, Peter J. De kroniek van onze eeuw : de belangrijkste gebeurtenissen, de mooiste beelden. 1900-1909 9021532654


Opitz, Peter J. De kroniek van onze eeuw : de belangrijkste gebeurtenissen, de mooiste beelden. 1910-1919 9021532751


Ligtenberg, Regina De kwetsbaarheid van het bestaan : opstellen over angst en vertrouwen 9024224756


David-Neel, Alexandra De lama der vijf wijsheden : [e]en Tibetaanse roman 9041703675


Bordeaux Szekely, Edmond De leer van de Essenen : het vredesevangelie van Jezus Christus 9063251769


Bakker, Hans De leer van de wind : een natuurfilosofie uit de Upanisaden 9024276632


Buber, Martin De legende van den Baalsjém


Lievegoed, Bernard De levensloop van de mens : ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen 9060693000


Hašek, Jaroslav De lotgevallen van de brave soldaat Švejk in de wereldoorlog


Wit, Han F. de De lotus en de roos : boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek 9039107327


Lascelles (Dr.) De magie van de engelen : 'vraag en u zal gegeven worden' 9080383511 Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Eliade, Mircea De magie van het alledaagse : de transcendentie van het dagelijks leven 9063252889


Herzberg, Abel J. De man in de spiegel : opstellen, toespraken en kritieken, 1940-1979 9021465728


Bouhuys, Mies De man van Nazareth : gezinsboek over leven, land en volk van Jezus


Plas, Michel van der De man van Nazareth : teksten bij de evangeliën 902092155X


Wapnick, Kenneth De meest gestelde vragen over Een cursus in wonderen 9020282336


Ouspensky, P.D. De mens en zijn mogelijke evolutie 9062715133


Sperna Weiland, J. De mens in de filosofie van de twintigste eeuw 9029058110


Chouraqui, A. De mens van de Bijbel : zijn dagelijks leven 9030401869


Kojc, Martin De mens: schepper van zijn wereld 9061726565 psychologie psychologie


Levinson, Nathan Peter De Messias 9025946119


Propp, Vladimir De morfologie van het toversprookje : vormleer van een genre 9027447349


Grove, D.E. De mysterieleringen van de bijbel 9061750083


Hartensveld, Frans De mystiek van de ontmoeting : de betekenis van het dialogisch principe in het denken van Martin Buber 9030407042


Cohen, J.M. De mystieke ervaring : belevingen van mystici en andere gewone mensen 9020280562


Vestdijk, S. De nadagen van Pilatus 9023666992


Thomas à Kempis De navolging van Christus,


Wal, G.A. van der De omkering van de wereld : over achtergronden van milieucrisis en zinloosheidsbesef 9026314272


Leeuw, G. van der De onrust der mensheid


Ridley, Matt De oorsprong van de moraal 9025421547


Heiler, Friedrich De Openbaring in de godsdiensten van Britsch-Indië en de Christus-verkondiging


Geel, Victor van De orde in orde vernieuwd : nieuwe ideeën voor het oplossen van ordeproblemen 9026223676


Schoon, D.J. De Oud-Katholieke Kerk 9043500941


MacBrien, Richard P. De pausen : van Petrus tot Johannes Paulus II 9025730418


Dijk, Rudolf van De preek van het jaar 9043502405 Beck e.a.: Grondleggers van het geloof Beck e.a.: Grondleggers van het geloof


Armstrong, Karen De profeet : over het leven van Mohammed 9023421655


Gerhardt, Ida G.M. De Psalmen 9061730996


Uyldert, Mellie De psychologie van het christendom 9060300882


IJspeert, Marianne De Quakers 9043506753


Feild, Reshad De rede kan liefde niet uitdrukken 9062718361


Enquist, Per Olov De reis van de voorganger 9026317549 Enquist Enquist


Enquist, Per Olov De reis van de voorganger 9026317549


Weima, Jan De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving 9024276489


Sierksma, Fokke De religieuze projectie : een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdienst 9029007656


Harskamp, Anton van De religieuze ruis in Nederland : thesen over de versterving en de wedergeboorte van de godsdienst 9021137291


Cossee, E.H. De remonstranten 9043501905


Groot, Maria de De robijn in het glas : brieven aan Jezus van Nazaret 9025955614


Saane, J.W. van De rol van gevoelens en emoties in de religieuze ervaring : een theoretisch-psychologische benadering 9024263085


Sierksma, Fokke De roof van het vrouwengeheim : de mythe van de dictatuur der vrouwen en het ontstaan der geheime mannengenootschappen


Bayard, Jean-Pierre De Rozenkruisers : historie, traditie en rituelen 9051214383


Wissen-Harkink, E. van De Rozenkruisers ontsluierd 9060383664


Heschel, Abraham Joshua De sabbat : zijn betekenis voor de moderne mens & Vernieuwing vanuit de traditie : een joodse visie op verbondenheid 9080730076


Standaert, Benoît De schat van God over de Vreze des Heren : een zoektocht door 25 eeuwen spiritualiteit 9020960326


Zimmer, Robert De schatkamer van de filosofie : een sleutel tot 16 onsterfelijke werken 9027415552


Dōgen Kigen De schatkamer van het oog van de ware leer : eerste selectie uit de 'Shōbōgenzō', met toelichtende informatie 9021593513


Vlaar, Maria De schepping : verhalen over het begin uit alle windstreken 9023436458


Goedegebuure, Jaap De Schrift herschreven 9053568476


Vitebsky, Piers De sjamaan : reizen van de ziel, trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone 9057641631


Doorn, Manfred van De sleutel ligt in het donker : spirituele betekenissen van de Tweede Wereldoorlog 9060383761


Blavatsky, H.P. De sleutel tot de theosofie : een heldere uiteenzetting in de vorm van vragen en antwoorden van de ethiek, wetenschap en 9070328151


Visser, Catharina De sluiers van God : gesprekken over het beeld van de verborgene 9064163510


Kaiser, Rudolf De stem van de Grote Geest : profetieën en eindtijdverwachtingen van de Hopi-Indianen 9020210343


Dingemans, G.D.J. De stem van de Roepende : pneumatheologie 9043501778


Rosenzweig, Franz De ster van de verlossing 9051667744


Armstrong, Karen De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme 902343904X


Bercholz, Samuel De stroom ingaan... : Boeddha's leven en leer 906325458X Beck e.a.: Grondleggers van het geloof Beck e.a.: Grondleggers van het geloof


Bleeker, C.J. De structuur van de godsdienst : hoofdlijnen ener fenomenologie van de godsdienst


Baldock, John De symboliek in het christendom 9062718310


Horst, Peter van der De taalgids : tekstverzorging van A tot Z 9057970228


Docters van Leeuwen, Onno De Tarot en de Bijbel : de arcana van de Tarot in het licht van het Woord 9063255454


Carter, Robert De Tau en Moeder de Gans 9062717985


Ouaknin, Marc-Alain De Tien Geboden 9053526137 itleg door de Franse rabbijn van de Tien Geboden, met speciale aandacht voor een dynamische interpretatie. itleg door de Franse rabbijn van de Tien Geboden, met speciale aandacht voor een dynamische interpretatie.


Chouraqui, André De Tien Geboden anno nu : tien woorden om de mens met het menselijke te verzoenen 9029068043


Vestdijk, S. De toekomst der religie


Gibran, Kahlil De tuin van de profeet 9060775279


Groot, Maria de De tuin van de rabbi 9025104002


Fresco, Louise O. De tuin van de sultan van Rome 9044606190


Nuber, Ursula De valkuil van het egoïsme : zelfverwerkelijking en eenzaamheid 9026312962


James, William De varianten van religieuze ervaring : een onderzoek naar de menselijke aard 9063254679


Enquist, Per Olov De vijfde winter van de magnetiseur 9026319703 per olav Enquist per olav Enquist


Bor, Jan De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie 9025400396


Bahāʾ Allāh De verborgen woorden van Bahá'u'lláh


Freely, John De verdwenen Messias : het verbijsterende verhaal van Sabbatai Sevi, wiens messianistische beweging voortkwam uit de mys 9045010127


Leeuw, Gerardus van der De verhouding van God en mensch vroeger en nu


Mack, Burton L. De verloren woorden van Jezus : het boek Q en de oorsprong van het christendom 9062718426


Gele Keizer De vier geschriften van de Gele Keizer : richtsnoer wet, zestien richtsnoeren, naamgeving, de weg de bron 9021526352


Krishnamurti, J. De vlam van aandacht 9062717098


Buber, Martin De vraag naar de mens : het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd


Savater, Fernando De waarde van opvoeden : filosofie van onderwijs en ouderschap 9061316685


Aalbers, Bert De ware Judas : nieuw licht op een duister figuur 9043512923


Brouwer, J.F. De ware verhalen van een Russische pelgrim : de mystieke kracht van het Jezusgebed 9023009258


Buber, Martin De weg van de mens : volgens de chassidische leer 9063255020


James, William De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays & Religieus vertrouwen en het recht om te geloven 9789080730083


Kepel, Gilles De wrake Gods : christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme 9026311672


Dros, Lodewijk De zaak-Jezus 904170261X


Tomson, Peter J. De zaak-Jezus en de joden 9021138409


Stolp, Hans De zaligsprekingen als inwijdingsweg 9020281577


Kant, Immanuel De zin van het leven 905333565X


Megre, Vladimir De zoemende ceder 9077463089


Delfgaauw, Bernard Denkwegen : essays van Bernard Delfgaauw 9039105200


Bennet, Elizabeth Des Idiots à Paris 282570461X


Kurpershoek-Scherft, Tonny Dhammapada 9060304128


M�uhlstedt, Corinna Die christlichen Ursymbole : wie sie entstanden, was sie bedeuten, was sie uns heute sagen


Otto, Rudolf Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum : Vergleich und Unterscheidung


Quispel, Gilles Die Hermetische Gnosis im Lauf der Jahrhunderte 9067322385


Wit, Han F. de Die verborgene Blüte : über die psychologischen Hintergründe der Spiritualität 3928632426


James, William Die Vielfalt religi oser Erfahrung : eine Studie uber die menschliche Natur 345833484X


Boeke, Rudolph Divinatie, met name bij Rudolf Otto


Leeuw, G. van der Dogmatische brieven


Baaren, Th.P. van Doolhof der goden : inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap


Baaren, Th.P. van Doolhof der goden : inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap


Blue, Lionel Door een achterdeur de hemel binnen : een tegendraadse rabbi beschrijft zijn weg door het Joodse geloof voor gelovigen d 9025941591


Luther, Maarten Door het donkere venster van het geloof : teksten van Maarten Luther 9021161184


Grof, Christina Dorst naar heelheid : gehechtheid, verslaving en het spirituele pad 9020264761


Girard, René Dubbels en demonen : over het ondergrondse verlangen 9020924834


Rooijakkers, Gerard Duivelsbeelden : een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen 9026313055


Panikkar, Raimon A Dwelling Place for Wisdom 0664253628


Tillich, Paul Dynamics of Faith (Perennial Classics) 0060937130


Heschel, Abraham Joshua The Earth Is the Lord's: The Inner World of the Jew in Eastern Europe (A Jewish Lights Classic Reprint) 1879045427


Bermant, Chaim Ebla : Syrië, bakermat van de aartsvaders? 9022838676


Puryear, Herbert B. Edgar Cayce als ziener 9020255223


Vanstiphout, Herman Eduba : hoe men leerde schrijven en lezen in het Oude Babylonië : een bloemlezing van literaire teksten uit de scholen 9058751929


Boon, Rudolf Een afgeschreven zaak? : de protestantse kerken in Nederland


Somers, Herman H. Een andere Mohammed 9052402078


Drees, Willem B. Een beetje geloven : actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom 9050184235


Houwelingen, Frans van Een boek vol boeken : over de vertaling van de bijbel in jouw taal 9061266831


Hilst, Rob van der Een engel uit de hemel : driehonderd jaar Bach en Nederland 9026316208


Stufkens, Hein Een innerlijk avontuur : het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht 9051217978


Meijer, Ischa Een jongetje dat alles goed zou maken 9057137186


Mazzoleni, Mario Een katholieke priester ontmoet Sai Baba 9020280961


Lagerwerf, Bram Een leraar van klasse : een goede docent worden en bl?ven 9024417422


Kuitert, Harry 'Een mens moet van ophouden weten' : in gesprek met Harry Kuitert : opstellen over medische ethiek en gezondheidszorg aa 9025945805


Vergeer, Charles Een nameloze, Jezus de Nazarener 9061684986


Sierksma, Fokke Een nieuwe hemel & een nieuwe aarde: Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volk 9062930026


Drewermann, Eugen Een ruimte om te leven : gesprekken 9021145073


Visscher, Jacques De Een te voltooien leven : over rituelen van de moderne mens 9028922865


Grun, A. Een veilige schuilplaats 9789024261406


Mok, Daniël Een wijze uit het westen : beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige 9070459361 godsdienstwetenschap, jodendom, numineus, numineuze, heilig, heilige godsdienstwetenschap, jodendom, numineus, numineuze, heilig, heilige

Godsdienst is de beleving van het mysterie en het komt tot uiting als het gevoel zich openstelt voor de indrukken van het eeuwige dat verschijnt door de sluier van het tijdelijke. 

(R. O.)


Schweitzer, Albert Eerbied voor het leven 9062718507


Ebbens, Sebo Effectief leren in de les : basisvaardigheden voor docenten 9001307515


Lommel, P. van Eindeloos bewustzijn 9789025957780


Nigg, Walter Elisabeth von Thüringen : die Mutter der Armen 3451180057


Kuypers, K. Elseviers filosofische en psychologische encyclopedie 9010001415


Lescourret, Marie-Anne Emmanuel Levinas : een biografie 9026314396


Deurloo, Karel En dat is zeven! : zeven manieren om kinderen uit de Bijbel te vertellen 9025952569


Green, Arthur En dit zijn de woorden : de taalschat van de joodse spiritualiteit in 149 sleutelwoorden 9025952429


Green, Arthur En dit zijn de woorden : de taalschat van de joodse spiritualiteit in 149 sleutelwoorden 9025952429


Achterberg, Gerrit En Jezus schreef in 't zand 902145033X


Holk, L.J. van Encyclopaedie der theologie


Waldram, J. Encyclopedie van de filosofie 905121233X


Baers, Joris Encyclopedie van de mystiek : fundamenten, tradities, perspectieven 9043500704


Ferguson, John Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten 9029396083


Reeth, Adelaïde van Encyclopedie van de mythologie 9789043908832


Michon, Yolande Encyclopedie van de wereldreligies : Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam en aanverwante stromingen 905121801X


Groot, J.C. Encyclopedie van het Christendom


Blokker, Jan Er was eens een God : bijbelse geschiedenis 9025426166


Kranenborg, R. Esoterie 9053831487


Freitag, K.E. Esoterische beschouwingen


Huysmans, Joris-Karl Esquisse biographique sur Dom Bosco


Szekely, Edmond Bordeaux Essene Gospel of Peace: Book 1 (Essene Gospel of Peace) 0895640007


Szekely, Edmond Bordeaux Essene Jesus 0895640074


Spinoza, Benedictus de Ethica : in meetkundigen trant uiteengezet


Gandhi Ethical religion


Zijlstra, Onno Ethiek en esthetiek zijn één : over Wittgensteins Tractatus, stelling 6.421 9024232805


Lebeau, Paul Etty Hillesum : un itinéraire spirituel : Amsterdam 1941 - Auschwitz 1943 2873861444


Veen, P.A.F. van Etymologisch woordenboek : de herkomst van onze woorden 9066483024


Heiler, Friedrich Evangelische Katholizität


Kjaer, Grethe Eventyrets verden i Kierkegaards forfatterskab 8774217291


Roth, Philip Everyman 9780099507260 9789023425847 9789023425847


Papineau, David Filosofie : gids voor de wereld van het kritische denken 9080829048


Husserl, Edmund Filosofie als strenge wetenschap 9060094530


Blackburn, Simon Filosofie van de waarheid 9023415442


Vos, H.M. Filosofie van het geluk : de werkelijkheid van de geluksidee 9027455589


Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Filosofische brieven over dogmatisme en criticisme 9039100500


Laar, Felix van de Foutloos spellen 9027446385


Dulieu, Jean Francesco : het leven van Franciscus van Assisi 9060382811


Gysen, Wim Franz Anton Mesmer (1734-1815) : kwakzalver of ontdekker van 'het onbewuste' 9065561455


Otto, Rudolf Freiheit und Notwendigkeit : ein Gespr�ach mit Nicolai Hartmann �uber Autonomie und Theonomie der Werte


Kivits, Tonja Freud revisited : over hypnoanalyse en hypnotherapie 9055151262 Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Nigg, Walter Friedrich Nietzsche, 1844-1900


Drewermann, Eugen Functionarissen van God : psychogram van een ideaal 9021136082


Campbell, Joseph Gij zijt dat : transformatie van een religieuze metafoor 9020282999


Kierkegaard, Søren Gebeden 9025940935 Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Kierkegaard, Søren Gebeden 9025940935


Nigg, Walter Gebeden van christenen


Douglas-Klotz, Neil Gebeden van de kosmos : meditaties over de Aramese woorden van Jezus 9053400400


Noothoven van Goor, Mary Geheim is geheim 907045906X


Bodar, Antoine Geheim van het geloof 9020927906


Aschkenasy, Y. Geliefd is de mens


Aschkenasy, Y. Geliefd is de mens : artikelen rondom de joodse traditie


Heering, G.J. Geloof en openbaring


Heering, G.J. Geloof en openbaring : kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie


Pruyser, Paul W Geloof en verbeelding: Essays over levensbeschouwing en geestelijke gezondheid (Geestelijke volksgezondheid) 9026311788


Noorman, Taco Geloof opnieuw : vrijmoedige bijbelse beschouwingen 902594566X


Claes, Jo Geneesheiligen in de Lage Landen 9080829080


Simon, Linda Genuine Reality: A Life of William James 0226758591


Berkhof, H. Geschiedenis der kerk


Russell, Bertrand Geschiedenis van de westerse filosofie : vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse oudheid tot in de 9021589966


Kellendonk, Frans Geschilderd eten 9068901443


Laing, R.D. Gesprekken met mijn kinderen 9062879411


Brakell Buys, R. van Gestalten uit de Perzische mystiek 9070104466


Laing, Gezinspatronen rol en drama in het gezin : essays 9060090594


Schucman, Helen. The gifts of God 0670869937


Veer-Bertels, E.Th. van der Gilgamesj : de mens in verzet tegen zijn noodlot : het eeuwenoud verhaal inspireerde Harry van Kruiningen tot het maken


  Glossary-Index for "A Course in Miracles" 0942494261


Watts, Alan God 9023654129


Miles, Jack God : a biography 0679743685


Wijnekus, Justus God en de nuchterheid : een verkenning van de woestijn 9025947875


Dekker, Gerard God in Nederland 1966-1996 9041402098


Heschel, Abraham Joshua God in Search of Man: A Philosophy of Judaism 0876689551


Cooper, David A. God is een werkwoord : een mystieke visie op de kabbalá 9020281607 cooper god cooper god


Heschel, Abraham Joshua God zoekt de mens : een filosofie van het jodendom 9022845788


Heschel, Abraham Joshua God zoekt de mens : een filosofie van het jodendom 908073005X


Mrowiec, Katia God, Adonai, Allah : vragen over de drie grote religies 9061738970


Mrowiec, Katia God, Adonai, Allah : vragen over de drie grote religies 9061738970


Levinas, Emmanuel God, de dood en de tijd : Sorbonne-colleges 9026312970


Leeuw, G. van der Goden en menschen in Hellas


Brakell Buys, W.R. van Goden en menschen van India


Hofstee, Willem Goden en mensen : de godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw, 1890-1950 9039107378


Lemaire, Ton Godenspijs of duivelsbrood : op het spoor van de vliegenzwam 9026313926


Zaal, Wim Gods onkruid : Nederlandse sekten en messiassen 9029003340


Ziegler, Theobald Godsdienst en godsdiensten


Kraemer, H. Godsdienst, godsdiensten en het Christelijk geloof pedagogiek pedagogiek


Bleeker, C.J. Godsdienst: voorheen en thans : beschouwingen over de structuur van het geloof


Vergote, Antoon Godsdienstpsychologie


Buber, Martin Godsverduistering : beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie 9061316057


Savater, Fernando Goed samen leven : politiek voor mensen van morgen 9061316677


Otto, Rudolf Goethe und Darwin : Darwinismus und Religion


Robinson, James M. The Gospel of Jesus: In Search of the Original Good News 0060762179


Houtepen, Anton W.J. Gott, eine offene Frage : Gott denken in einer Zeit der Gottesvergessenheit 3579004115


Otto, Rudolf Gottheit und Gottheiten der Arier


Magnusson, Magnus Graven in bijbelse bodem : de archeologie van de landen van de bijbel 9024670209


Ryzl, Milan Graven naar God : religies en mystieke ervaring 9052400490


Beck, H.L. Grondleggers van het geloof 9053332812 Beck e.a.: Grondleggers van het geloof Beck e.a.: Grondleggers van het geloof


Bleeker, C.J. Grondlijnen eener phaenomenologie van den godsdienst


Katholieke Bijbelstichting Groot nieuws bijbel : met deuterocanonieke boeken : met aantekeningen 9061267811


Bastiaansen, Groot woordenboek Engels-Nederlands 9789066481633


Aalders, W.J. Groote mystieken. 1e serie


Aalders, W.J. Groote mystieken. 2e serie. 3: Jacob Böhme


Kruseman, W.M. Grote denkers van Hellas tot heden filosofie filosofie


Nigg, Walter Grote heiligen 9020248804


Grunberg, Arnon Grunbergbijbel 9025317545


Slavenburg, Jacob H. P. Blavatsky : de theosofie en de meesters 9020210300


Ryan, Charles James H. P. Blavatsky and the theosophical movement : a brief historical sketch


Schaeffer, Hein Handboek godsdienst in Nederland 9061843693


Rosselli, Massimo Handboek psychosynthese : aspecten van een levenskunst 9063254709


Beaver, R. Pierce Handboek van de wereldgodsdiensten 9029707208


Klein, M. Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, stijladviezen 9001471854


Sontheimer, Kurt Hannah Arendt : de levensweg van een groot denker 9025956904


Kirsch, Jonathan Harlot by the Side of the Road 0345418824 Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Drewermann, Eugen Hij legde hun de handen op : de wonderen van Jezus 9021135981


Boon, Rudolf Hebreeuws reveil : wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen? 9024224632


Biddulph, Steve Heel de man : praktische gids voor mannen van nu 9038910517


Fortmann, Han Heel de mens : reflecties over de menselijke mogelijkheden 9026302061


Drees, Willem B. Heelal, mens en God : vragen en gedachten 9024231388


Rorty, Richard Heidegger, Wittgenstein en pragmatisme : essays over post-analytische en post-nietzscheaanse filosofie 9039105170


Rorty, Richard Heidegger, Wittgenstein en pragmatisme : essays over post-analytische en post-nietzscheaanse filosofie 9039105170


Beuken, W.H. Heilige dronkenschap : Jan van Ruusbroec : de Godschouwer van het Soniënbos


Beuken, W.H. Heilige dronkenschap : Jan van Ruusbroec : de Godschouwer van het Soniënbos


Dijn, Herman De Heilige plaatsen : Jeruzalem, Lourdes en shopping malls 9028931872


Duffy, Eamon Heiligen & zondaars : een geschiedenis van de pausen 9025947786


Nigg, Walter Heiligen zijn ook mensen 9025268129


Smit, Susan Heks : een magische reis door de westerse spiritualiteit 9046100111


Borysenko, Joan Helen van hart en ziel : schuld als leraar, liefde als les 9020250957


Salden, Helmut Helmut Salden : letterontwerper en boekverzorger 9064504350


Swedenborg, Emanuel Hemel en hel en over hetgeen er werd gehoord en gezien 9065561668


Etty, Elsbeth Henriette Roland Holst 1869-1952 : liefde is heel het leven niet 9025411185


Jung, C.G. Herinneringen dromen gedachten 9060698061


Freitag, K.E. Hermann Stehr : van God en menschen, leven en dood


Ankersmit, F.R. Hermeneutiek en cultuur : interpretatie in de kunst- en cultuurwetenschappen 9053521240


Kuitert, H.M. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof : een herziening 9025944817


Roukema, Riemer Het andere christendom : de gnosis en haar geestverwanten 9021137666


Wilber, Ken Het Atman-project : een transpersoonlijke visie op menselijke ontwikkeling 9063254199


Swinburne, Richard Het bestaan van God 902660663X


Akiba ben Joseph Het boek der schepping = Sepher Yetsirah 906378497X


Douglass, Klaus Het christendom dichterbij : hoe een levend geloof in onze tijd mogelijk is 9026604599


Bleeker, C.J. Het Christendom en de godsdiensten der aarde : wat de geschiedenis verhaalt


Hartensveld, F. Het concept mens in het denken van Abraham Joshua Heschel en de betekenis daarvan voor onderwijs en opleiding 906256691X


Koolschijn, Gerard Het democratische beest: Plato's tegenstander 9035106814


Hillesum, Etty Het denkende hart van de barak : brieven van Etty Hillesum 9022835774


Miller, Alice Het drama van het begaafde kind : op zoek naar het ware zelf 9026966695


Verhaeghe, P. Het einde van de psychotherapie 9789023442028


Blavatsky, H.P. Het esoterische karakter van de evangeliën 9062716067


Carus, Paul Het evangelie van Boeddha


Ginkel, Barthold van Het evangelie van Jezus 9010030857


Kasser, Rodolphe Het evangelie van Judas : uit de codex Tchacos 9035131177


Quispel, Gilles Het Evangelie van Thomas


Armstrong, Karen Het evangelie volgens de vrouw 9041402454


Stolp, Hans Het gebed : als mystieke weg 9020213822


Zwagerman, Alexander Het gebed : een persoonlijke geschiedenis van het christendom 9053335129


Nigg, Walter Het geheim der monniken


Wilhelm, R. Het geheim van de gouden bloem : een Chinees levensboek


Damasio, Antonio Het gelijk van Spinoza : vreugde, verdriet en het voelende brein 9028420029


Savater, Fernando Het goede leven : ethiek voor mensen van morgen 9061316634


Fouré, Catherine Het Heilig Land 9002199651


Otto, Rudolf Het heilige : een beschouwing over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationel 9080730017


Otto, Rudolf Het heilige : over het irrationeele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationeele


Eliade, Mircea Het heilige en het dagelijkse bestaan : een onderzoek naar het wezen van religie 9080730068


Eliade, Mircea Het heilige en het profane 9029009837


Weinreb, Friedrich Het heilige en het profane 9066610093


Boochny, Etty Het Heilige Land : in de voetsporen van Jezus 9043501948


Epstein, Isidore Het jodendom : joodse godsdienst in historisch perspectief 9027467889


Halter, Marek Het judaïsme uitgelegd aan de kinderen van mijn vrienden 9068017071


Shankara Het kroonjuweel van wijsheid (Viveka Chudamani) en Een bloemlezing van vragen en antwoorden (Prasnuttara Malika) 9064410232


Nieuwenhuis, Jan Het laatste evangelie : een goed bericht van Johannes voor de gemeente van nu. Dl. I 9024288525


Schmidt, Peter Het Lam Gods 9077942033


Kojc, Martin Het leerboek des levens 9063251971 psychologie psychologie


Veltkamp, Henk Het leven rijmt niet : een verzwegen thema 9025945813


Milanovich, Norma J. Het licht zal je bevrijden : de universele wetten voor spirituele groei 9075636288


Faber, H. Het lichtend geheim : perspectieven in de godsdienstpsychologie 9025944590


Lewinsky, Charles Het lot van de familie Meijer 9789056722609


Bladel, Frans van Het Markusevangelie 9058260690


Bladel, Frans van Het Markusevangelie 9058260690


Levinas, Emmanuel Het menselijk gelaat : essays 9026317700


Haneveld, G.T. Het mirakel van het hart 9026311052


Vink, Ton Het mosterdzaad : over het kwaad en het lijden 9024248124


Berk, Tjeu van den Het mysterie van de hersenstam : over basisfuncties, psychosomatiek & spiritualiteit 9021138581 Berk: Het mysterie van de hersenstam Berk: Het mysterie van de hersenstam


Teasdale, Wayne Het mystieke hart : universele spiritualiteit in de wereldreligies 9020282298


Berk, Tjeu van den Het numineuze 9021140403


Klijn, A.F.J. Het ontstaan van een Nieuw Testament 9026604424 bijbelwetenschap bijbelwetenschap


Bittlinger, Arnold Het Onze Vader en chakra-meditatie 9062718264


Robinson, Edward Het oorspronkelijke visioen : religieuze ervaringen in de kinderjaren 9025711812


Vestdijk, S. Het proces van Meester Eckhart


Crone, Eveline Het puberende brein : over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie 9789035132696


Winter, Leon de Het recht op terugkeer 9789023414469


Geest, Paul van Het rooms-katholicisme 9024294053


Skolimowski, Henryk Het theater van de geest 906271823X


Nieuwenbroek, Ard Het tienminutengesprek met leraren : een handreiking voor ouders 9043506656


Mehta, P.D. Het transcendente zien 9063252676


Mehta, P.D. Het transcendente zien 9063252676


Urantia Foundation Het Urantia boek 9090111514


Douglas-Klotz, Neil Het verborgen evangelie : hoe we de spiritualiteit van Jezus kunnen ontdekken 9020282131


Hermans, Hubert J.M. Het verdeelde gemoed : over de grondmotieven in ons dagelijks leven 9024405572


Barnard, Henk Het verhaal : bijbel voor de jeugd. Nieuwe Testament 1 9024282268


Barnard, Henk Het verhaal : bijbel voor de jeugd. Oude Testament 1 9026910541


Miller, D. Patrick Het verhaal achter Een cursus in wonderen 9020281526


Linden, Nico ter Het verhaal gaat.... Wie wat waar : register op alle delen 9050186203


Magee, Bryan Het verhaal van de filosofie 9071206335


Collins, Michael Het verhaal van het christendom 9076341109


Dekker, Jeroen J.H. Het verlangen naar opvoeden : over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1 9035129938


Borg, Marcus Het verloren evangelie Q : dichter bij de bron 9021136783


Hillesum, Etty Het verstoorde leven : dagboek van Etty Hillesum 1941-1943 9022835790


Blokker, Jan Het vooroudergevoel : de vaderlandse geschiedenis 9025427510


Horst, Pieter W. van der Het vroege jodendom van A tot Z : een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca. 350 v.Chr.-650 n.Chr.) 9021140969


Horst, Pieter W. van der Het vroege jodendom van A tot Z : een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca. 350 v.Chr.-650 n.Chr.) 9021140969


Bleeker, C.J. Het wezen en de funktie van de godsdienst 9063251424


Vestdijk, S. Het wezen van de angst 9023415302


Neiman, Carol Het wonder : buitengewone, onverklaarbare & goddelijke gebeurtenissen 9038902816


Praag, H. van Het wonder van Perzië


Nordholt, J. W Schulte Het woord brengt de waarheid teweeg: Essays over literatuur en werkelijkheid 902428841X


Witkam, Jeroen Het Woord dat mij liefheeft : de mystiek van Bernardus van Clairvaux 9065560262


Witkam, Jeroen Het Woord dat mij liefheeft : de mystiek van Bernardus van Clairvaux 9065560262


Standaert, Benoît Het woord is onder ons : overwegingen van een monnik bij het Lucasevangelie in de C-cyclus 9020919326


Schulte Nordholt, J.W. Het zwarte schaap der schepping : gedichten over de mens in de natuur : een bloemlezing 9024644410


Pernoud, Régine Hildegard van Bingen 9068014870


Schilling, Rita Hildegard van Bingen : bazuin van het levende licht : vijf visioenen 9025947611


Kranenborg, R. Hindoeïsme 9024279607


Fortmann, Han Hindoes en boeddhisten : dagboekaantekeningen en reisbrieven 902630126X


Heering, G.J. Hoe ik tot mijn geloof kwam


Groot, Maria de Hoe ver de weg nog is : mystieke poëzie 9025953700


Groot, Maria de Hoe ver de weg nog is : mystieke poëzie 9025953700


Mehta, P.D. Holistisch bewustzijn : bespiegelingen over het lot van de mensheid 9053400109


Roemi, Djelal oed-din Honderd verhalen uit de Masnavi van Roemi 9076771073


Sijs, Nicoline van der Hondsdraf : waar komen onze woorden vandaan? 9012100879


Einstein, Albert Hoogachtend, Albert Einstein : brieven van Einstein over God, muziek, Hitler, liefde, doodstraf en jood-zijn 9051740026


  Hooglied 902530219X


Boeke, Enno Hoogte en diepte : bijbelse symboliek van dualisme en kringloop


Remen, Rachel Naomi Hoop doet leven : lessen die pijn en lijden genezen 9022983366


Passmore, John A hundred years of philosophy 0715601768 filosofie filosofie


Passmore, John A Hundred Years of Philosophy (Pelican) 0140209271


Biezen, J. van Hymnen : een bloemlezing met muziek uit de vroeg-christelijke en middeleeuwse gezangen van de Latijnse en Griekse kerk


Gabrielli, Alexandra Hymnen uit de Rig Veda 9062716598


Jagersma, H. I Koningen. Dl. 2 : [12-22] 9043512907


Overbeeke-Rippen, Francien van Ibrahiem en Abraham : koran en bijbel verteld voor kinderen 9021138069


Bennett, John Idioten in Parijs : de laatste maanden van het leven van G.I. Gurdjieff, Parijs 1949 9063500564


Nhat Hanh (Thich) Iedere stap is vrede 9020251589


Buber, Martin Ik & Jij 9789061315995


Kohnstamm, Dolph Ik ben ik : de ontdekking van het zelf 9023401662


Buber, Martin Ik en Jij 9061316545


Erasmus, ... Ik geef liever adviezen dan dogma's : een keuze uit het werk van Erasmus 9035126947


Drewermann, Eugen Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent : overwegingen bij het boek Genesis 9021136295


Baar, Maria Petronella Adriana de 'Ik moet spreken' : het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) 9057302748


Krompen, Lisa Ikonen verhalen de Bijbel 9030408235


Bosch, Ingeborg Illusies : over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties 902040542X


Heiler, Friedrich Im Ringen um die Kirche


Schimmel, Annemarie In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige : een inleiding in de islam 9021136813


Buffinga, N. In de schuilplaats des allerhoogsten 9029700998


Main, John In de volheid van God : bidden in het spoor van Westerse en Oosterse tradities 9020916459


Thys, Wim In den beginne was de mythe : een opstel over de oorsprong van mythos en logos 9028901787


Khan, Hazrat Inayat In een Oosterse rozentuin 9789076771359


Konig, André In gesprek met de leerling 9040200327 pedagogiek pedagogiek


Velden, Mar van der In God geborgen : de theologie van Eugen Drewermann 9026603231


Trine, Ralph Waldo In harmonie met het oneindige


Armstrong, Karen In het begin : een nieuwe uitleg van Genesis 9041401652


Heschel, Abraham Joshua In het licht van zijn aangezicht 9789061316824


Tennyson, Alfred In memoriam 9026315724


Otto, Rudolf India's religion of grace and Christianity compared and contrasted


Tolsma, Frederik Jacob Inductie, religieuze groepsvorming en godsdienstwaanzin : een klinische en phaenomenologische studie


Ploeger, Albert K. Inleiding in de godsdienstpedagogiek 9024269849


Rümke, H.C. Inleiding in de karakterkunde


Waaijman, Kees Inleiding spiritualiteit 1995 9073963184


Kristensen, W. Brede Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis 9022845273


Leeuw, G. van der Inleiding tot de phaenomenologie van den godsdienst


Leeuw, G. van der Inleiding tot de phaenomenologie van den godsdienst


Leeuw, G. van der Inleiding tot de theologie


Dankbaar, W.F. Inleiding tot de theologische studie


Wapnick, Kenneth Inleiding tot Een cursus in wonderen 9020281658


Bleeker, C.J. Inleiding tot een phaenomenologie van den godsdienst


Goleman, Daniel Innerlijke rust : meditatietechnieken in oost en west 9025421237


Heschel, Abraham Insecurity of Freedom 0805203613


Borghuis, Janet Insja Allah : geloof waaruit moslims leven. Docentenhandleiding 9024926602


Armstrong, Karen Islam : geschiedenis van een wereldgodsdienst 9023400550


Heschel, Abraham Joshua Israël: een echo van eeuwigheid 9030408030


Heschel, Abraham Joshua Israël: een echo van eeuwigheid 9030408030


Heijden, Chris van der Israel, een onherstelbare vergissing 9789025428365


Bavinck, J.H. J. H. Bavinck (1895-1964) : een keuze uit zijn werk 9024265231


Weeraperuma, Susunaga J. Krishnamurti zoals ik hem kende 9062718035


Jansma, Rudi Jainisme : een introductie 9020283561


Linden, Nico ter Jakob 9024244676


Leitner, Karl Gottfried von Jakob Lorber, schrijfknecht van God : biografie 9065564810


Armstrong, Karen Jeruzalem : een geschiedenis van de Heilige Stad 9041400567


Porter, J. R. Jesus Christ: The Jesus of History, the Christ of Faith 0195325435


Shire, Rabbi Dr Michael The Jewish Prophet: Visionary Words from Moses to Heschel 071121803X


Wilson, A.N. Jezus : een biografie 905713103X


Flusser, David Jezus : een joodse visie 902390401X


Cahill, Thomas Jezus : en de wereld in die dagen 9050185312


Arav, Max Jezus : gestalte van de Tora : Joodse mystiek in het Lukasevangelie 9025947999


Grollenberg, Lucas Jezus : weg naar hoopvol samen leven 9025941877


Stolp, Hans Jezus de Meester : verhalen voor kinderen van 10 tot 100 jaar 9025952763


Gibran, Kahlil Jezus de zoon des mensen 9062716385


Stolp, Hans Jezus van Nazareth : esoterisch bijbellezen 9020281488


Borg, Marcus Jezus: gezocht en onderzocht : de renaissance van het Jezusonderzoek 9021137046


Hawinkels, Pé Job. Prediker 9026304331


Cohen, Julie-Marthe Joden in de wereld van de Islam 9054600128


Stolp, Hans Johannes de ingewijde : esoterisch bijbellezen 9020282026


Eeden, Frederik van Johannes Viator 906325055X


Dieperink, Martie John Wimber en de derde golf : bezinning op bijbelse spiritualiteit 9029711043


Stoutenbeek, Jan Joods Nederland : een cultuurhistorische gids 9021483165


Uchelen, N.A. van Joodse mystiek : Merkawa : tempel en troon : een historische en literaire inleiding 9064460612


Vries, S.Ph. de (Mzn.) Joodse riten en symbolen 9029554630


Abram, I.B.H. Joodse traditie als permanent leren


Eliade, Mircea Journal. III: 1970-1978 0226204081 Eliade, heilige, profane Eliade, heilige, profane


Skutch, Robert Journey Without Distance : The Story Behind a Course in Miracles 1587611082


Davis, Avram Judaic Mysticism (Mystic Library) 0786863293


Bair, Deirdre Jung : een biografie 9023411986


Dijkhuis, Hans Kaïns kinderen : over Kaïn en de oorsprong van het kwaad 9053525556


Poncé, Charles Kabbalah : achtergrond en essentie 9020248405


Berenson-Perkins, Janet Kabbalah Decoder: Revealing the Messages of the Ancient Mystics 0764152629 Kabbala Kabbala


Sloterdijk, Peter Kansen in de gevarenzone : kanttekeningen bij de variatie in spiritualiteit na de secularisatie 9039108579


Klinke, Willibald Kant f�ur jedermann


Rümke, H.C. Karakter en aanleg in verband met het ongeloof ; Psychologie van de twijfel 9039108870


Rümke, H.C. Karakter en aanleg in verband met het ongeloof ; Psychologie van de twijfel 9039108870


Doorn, Manfred van Karma als kans : zingeving en koersbepaling in het dagelijks leven 9060382919


  Katechismus, of Onderwijzing in de christelijke leer, die in de nederlandse gereformeerde kerken en scholen geleerd word


Espallier, Vic. d' Katholieke encyclopaedie voor opvoeding en onderwijs


Smits van Waesberghe, M.M.J. Katholieke Nederlandse mystiek


Alison, James Kennis van Jezus 9025945651


Kierkegaard Kierkegaard : een keuze uit zijn dagboeken Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Delfgaauw, Bernard Kierkegaard : waarheid en menselijkheid 903910543X Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Langeveld, M.J. Kind en religie : enige vragen voorafgaande aan een "godsdienst-paedagogiek"


Mok, Liesbeth Kinderdroom : verhaal van een ivf-behandeling 902594518X


Heesen, Berrie Kinderen filosoferen / Docentenboek 9789055732432


Heesen, Berrie Kinderen filosoferen / Leerlingenboek 9789055731930


Otto, Rudolf The kingdom of God and the Son of man; a study in the history of religion


Jaspers, Karl Kleine leerschool van het filosofisch denken 9061316561


Rahner, Karl Kleines theologisches W�orterbuch 3451075571


Siebelink, Jan Knielen op een bed violen : roman 9023416341


Leeuw, G. van der L'homme primitif et la religion : étude anthropologique


Eliade, Mircea La chamanisme et les techniques archa�iques de l'extase ...


Todoroff, Boris Laat heb ik je liefgehad : christelijke mystiek van Jezus tot nu 9058261832


Boon, Rudolf "Laat ons de woorden wagen, die voormaals zijn geschied..." : oefeningen in een Amsterdams leerhuis


Holten, F. van Langs het levenspad van John Bunyan 9061408156


Eliade, Mircea Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase


Éliade, Mircea Le mythe de l'éternel retour : archétypes et répétition


Otto, Rudolf Le Sacré 2228888761


Sijs, Nicoline van der Leeg en ijdel : de invloed van de bijbel op het Nederlands 9012107407


Lefort, Raphael Leermeesters van Gurdjieff 906077955X


Ligthart, Jan Letterkundige studiën. [1]: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden


Marletta-Hart, Susan Leven met hooggevoeligheid : van opgave naar gave 9025953441


Brokerhof, D. Levende godsdienst : godsdienstmethode voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Docentenhandleidingen. [Dl. 1] 9023820282


Doorn, Manfred van Levensthema's : individuele en universele wetmatigheden in de levensloop 9060383613


Lievegoed, Bernard Lezingen en essays 1953-1986 9060382390


Oosterhuis, Huub Licht dat aan blijft : 30 jaar liturgie-vernieuwing 9024276837


Bilt, F.C. van de Licht en duister : gedachten en gebeden voor zieken 9025710921


Collins, Mabel Licht op het pad en Karma


Kessler, Eva Liefdevol opvoeden, een kunst : op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren 9789080730090


Kessler, Eva Liefdevol opvoeden, een kunst; Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren 9789080730090 pedagogiek, opvoeden, pubers, kinderen, ontwikkelingspsychologie, systeemtherapie pedagogiek, opvoeden, pubers, kinderen, ontwikkelingspsychologie, systeemtherapie

Eind 2007 is er een representatief onderzoek gedaan in opdracht van het tijdschrift J/M over het welbevinden van het gezin.


‘Te weinig consequent zijn’ en ‘te vaak toegeven’ prijken bovenaan in het lijstje van opvoedingsmissers.

Pedagoog Micha de Winter zegt hierover: ‘Het klopt dat veel ouders moeite hebben met het stellen van grenzen en over de hele linie wat toegeeflijker zijn geworden. Maar we zijn geen volk van laissez faire opvoeders. Mensen beseffen best wel dat ze fout zitten. Ze weten vaak alleen niet goed wat de regels moeten zijn en wanneer ze zich moeten laten gelden.’

Inmiddels lijken grote groepen ouders schoon genoeg te hebben van de softe pedagogische aanpak. Het moet maar eens uit zijn met dat verwennen en ouders moeten hun kinderen weer strenger opvoeden vindt 66% van de ondervraagden.

‘In gesprekken met ouders merk ik dat er sprake is van een kentering’, zegt De Winter. ‘De verloedering van de maatschappij, het verval van waarden en normen zijn terugkerende thema’s in deze discussies. De behoefte aan een nieuwe strengheid is daar een logische reactie op. Wij, als pedagogen, hameren er steeds op dat het stellen van grenzen niet vies of ouderwets is, maar even hard nodig is als liefde en aandacht. Sterker nog: je móet ze wel stellen. Doe je dat niet, dan komen kinderen onherroepelijk in de problemen in een maatschappij die voortdurend van mensen vraagt om met anderen om te gaan. Je komt niet zo ver als je je eigen grenzen als enige norm beschouwt. Je moet juist handig om kunnen gaan met verschillen.

De jeugd groeit op in een open samenleving. Je moet leren zelf je gedrag te sturen. Dat betekent dat ouders zich bewust moeten bezighouden met wat ze eigenlijk doen. Meekijken, met ze praten, samen internet op. Rekening houden met anderen, zelfredzaamheid, eigen keuzes maken en beslissingen nemen; dat zijn de waarden en doelen die bij een moderne opvoeding passen.’

De ouders uit het onderzoek bepleiten een zogenaamde autoritatieve opvoedstijl. Aan de ene kant steunen en begeleiden, maar daarnaast ook regels hanteren en grenzen stellen.


Ferrini, Paul Liefhebben zonder voorwaarden : reflecties van het Christusbewustzijn 9020281429


McGrath, Alister E. A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture 0631189475


Stellamans-Wellens, Hedwig Littekens op de ziel gekwetste kinderen en hun ouders 9058260070


Watts, Alan W. Lof der onzekerheid 9060092546


Smit, Joop Lotgevallen : de bijbel in psychoanalytisch perspectief 905352097X


Merton, Thomas Louteringsberg


Faber van der Meulen, Harry E. Lucas' verhalen rond de geboorte van Jezus 9043501174


Gordon, Thomas Luisteren naar kinderen : de nieuwe methode voor overleg in het gezin 9051210825


Kooiman, W.J. Luther en de Bijbel


Bakels, H. Luther's leven voor leeken verteld


Bakels, H. Luther's leven voor leeken verteld


Vyāsa (Krishna Dvaipāyana) Mahābhārata 9062718159


Heschel, Abraham Joshua Man Is Not Alone : A Philosophy of Religion 0374513287


Heschel, Abraham J. Man's Quest For God 0943358485


Passmore, John Arthur Man's responsibility for nature; ecological problems and Western traditions 0715607561


Mani Mani's lichtschat : een bloemlezing uit manichese teksten 9067321907


Makarian, Christian Maria : een vrouwenleven 9041401644


Belyj, Andrej Mijn jaren met Rudolf Steiner 9060382609


Belyj, Andrej Mijn jaren met Rudolf Steiner 9060382609


Pardoen, Justine Mijn kind online : hoe begeleid je je kind op Internet? 9066655771


Tolstoj, Lev Mijn kleine evangelie : korte uiteenzetting van de boeken der vier evangelisten 9061319862


Schmidt, K.O. Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn 9789067322447


Bunge, H. Meesters van het verborgene : het esoterisme


Heinberg, Richard. Memories and visions of paradise : exploring the universal myth of a lost golden age 083560716X


Capps, Donald Men, Religion, and Melancholia: James, Otto, Jung, and Erikson 0300069715


Hidding, K.A.H. Mens en godsdienst : levende godsdiensten phaenomenologisch belicht


Hidding, K.A.H. Mens en godsdienst : levende godsdiensten phaenomenologisch belicht


Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer, eugenetiek, p


Baaren, Th.P. van Mensen tussen Nijl en zon : de godsdienst van het oude Egypte


Hammarskjold, D. Merkstenen 9789024293919


Shapiro, Rami Rabbi Minyan: Ten Principles for Living a Life of Integrity 0609800558


Vermaseren, M.J. Mithras, de geheimzinnige god


Sythove, Merlin Moderne hekserij : Wicca, portret van een natuurreligie 9043500100


Voorsluis, Bart Moderne spiritualiteit tussen traditie en vernieuwing : over Simone Weil, Abraham Joshua Heschel en Dag Hammarskjöld 9021136864


Drewermann, Eugen Moge ook de minste mijn broeder zijn : Dostojewski, dichter van de menselijkheid : vijf beschouwingen 9031715034


Armstrong, Karen Mohammed : een westerse poging tot begrip van de islam 9041402462


Olati, Adilakshmi Mother Meera / Adilakshmi


Aleichem, Sjolem Mottel, de zoon van Pejse de voorzanger


Ris, G. Mozes en de profeten : verklaring van Numeri 11,35-12,1-16 vanuit de rabbijnse geschriften 9024253683


Keller, Helen My Religion 1585092843


Berk, Tjeu van den Mystagogie : inwijding in het symbolisch bewustzijn 9021137682 Berk: Het mysterie van de hersenstam Berk: Het mysterie van de hersenstam


Otto, Rudolf Mysticism East and West; A Comparative Analysis of the Nature of Mysticism (First Edition)


Inayat Khan Mystiek 9080012165


Vorster, D.A. Mystiek


Leeuw, G. van der Mystiek


Singer, André Mystiek & magie : de wereld van het bovennatuurlijke 9065334157


Borchert, Bruno Mystiek : geschiedenis en uitdaging 9025721192


Aalders, W.J. Mystiek : haar vormen, wezen, waarde


Burnier, Andreas Mystiek en magie in de litteratuur 9068902377


Van Ruysbeek, Erik Mystiek en mysterie 9020255967


Quispel, G. Mystiek in onze tijd : wat westerse mystici van vroeger en nu ons te zeggen hebben 9060383451


MacGuckin, John Anthony Mystieke teksten van de woestijnvaders 9020283014 cooper god cooper god


Joannes van het Kruis Mystieke werken 9070092069


Leeuwe, Jules de Myte en rite als bron 9023226933


  THE MYTH OF THE ETERNAL RETURN OR, COSMOS AND HISTORY


Campbell, Joseph Mythen & bewustzijn : de kracht van de mythologische verbeelding 9026965362


Lascaris, André Nabootsing : in discussie over René Girard 903910042X


Schuurmans, Marjolein Nacht die gelukkig maakt : ervaringen met de mystiek van Johannes van het Kruis 9021145065


Slavenburg, Jacob Nag Hammadi geschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex. Dl. 9020219499


Slavenburg, Jacob Nag Hammadi geschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex. Dl. 9020219502


Otto, Rudolf Naturalistische und religi�ose Weltansicht


Bouman, D. New Age : op weg naar een nieuwe wereld? 9026603134


Kranenborg, R. New age : visies vanuit het christelijk geloof 9061843731 pedagogiek pedagogiek


Sölle, Dorothee Niet wennen aan geweld 9025945821


Dalen-Oskam, Karina van Nieuw Bijbels lexicon : woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbel 9035128648


Kohnstamm, Dolph Nieuw cultureel woordenboek : encyclopedie van de algemene ontwikkeling 9041408495


Beumer, Jurjen Nieuwe wegen binnen een oude traditie 9025944663


Borg, Marcus J. Nooit kenden wij God aldus : van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof 9021136880


Runia, K. Notities over spiritualiteit 9024266580


Blavatsky, H.P. Occulte verhalen 9070328518


Verhoeff, Maurits Ochenebbisj : verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) 9076314322


Dethlefsen, Thorwald Oedipus : de mens tussen schuld en bevrijding 9020249851


Boon, Rudolf Offer, priesterschap en reformatie : een uitnodiging tot beraad


Rutten, Mathijs Om mijn oorsprong vechtend : Origenes ofwel het optimisme van een mysticus 9024284430


Schilder, Aleid Omgaan met donker in het licht van eeuwig leven 9025945376


Schleiermacher, Friedrich On Religion: Speeches to Its Cultured Despiers


Linschoten, Johannes On the way toward a phenomenological psychology : the psychology of William James


Banning, Bill W.J.M. Onderwijsdier in hart en nieren : een persoonlijke visie op groei, professionaliteit en pedagogisch vermogen 9789055738311


Wedemeyer, Inge von Onderweg naar harmonie onder de religies : feiten en tendensen tot verwerkelijking van een universele oecumene 9053400443


Vincent, Hans R. Ons wereldbeeld en het integrale denken : op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap 9039108188


Boon, Rudolf Ontmoeting met Israël : het volk van de Torah 9024202299


Soetendorp, J. Ontmoetingen in ballingschap. Dl. 1: 135-1250


Gurdjieff, G. Ontmoetingen met bijzondere mensen 9060775074


Swedenborg, Emanuel Ontwaken uit de dood : een inspirerende beschrijving van de reis van de ziel naar geestelijke rijken na de lichamelijke 906556098X


Lievegoed, Bernard Ontwikkelingsfasen van het kind 906038492X


Lewis, C.S. Onversneden christendom 9025951759


Aalders, C. Onze vader : over het volmaakte gebed


Berk, Tjeu van den Op de bodem van de ziel : onbewuste drijfveren in de spirituele beleving 9021141256


Bor, Jan Op de grens van het denken : de filosofie van het onzegbare 9035127366


Messing, Marcel Op het oosterse tapijt : oude wijsheid in tien verhalen 9020290800


Braeckmans, L. Op het ritme van de oneindigheid : opstellen over het natuurlijke godsverlangen 9033446391


Offringa, Baukje Op weg : verhalen uit de bijbel voor kinderen 9021135957


Belzen, J.A. van Op weg naar morgen 9043501077 Beck e.a.: Grondleggers van het geloof Beck e.a.: Grondleggers van het geloof


Bleeker, C.J. Op zoek naar het geheim van de godsdienst : inleiding tot de godsdienstwetenschap


Bleeker, C.J. Op zoek naar het geheim van de godsdienst : inleiding tot de godsdienstwetenschap


Ouspensky, P. D. Op zoek naar het wonderbaarlijke : fragmenten van een onbekende leer 9062716121


Nouwen, Henri Open uw hart : de weg naar onszelf, de ander en God 9020914340


Thoomes, Daniel Theodoor Opgroeien in perspectief: Theologisch-pedagogische opstellen 9024253349


Broeck, H. van den Opvoeden in de klas 9789020965445


Angenent, Huub Opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling 9789055744497


Sölle, Dorothee Opwellingen van moed : aanzet tot een andere manier van denken 9025945724


Chesterton, G.K. Orthodoxie


Woensel Kooy, M. van Oude en nieuwe zangen


Freitag, K.E. Oude mysteriën, moderne mystiek : Van Gilgamesj tot Teilhard de Chardin


Swedenborg, Emanuel Over de gew?de schrift of het woord des Heeren uit ondervinding


Boon, Rudolf Over de goede engelen, of, De ontmaskering van een pedant ongeloof: Een cultuur-kritische studie 9023901266


Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst Over de religie 9789085064640


Schleiermacher, Friedrich Over de religie : redevoeringen tot de ontwikkelden onder haar verachters 9021161109


Thomas van Aquino Over de wet : [summa theologica I-II, qq. 90-97] 9026313632


Eckhart (Meister) Over God wil ik zwijgen. II: Preken 9065544410


Klooster, Conny ten Over luisteren gesproken : gespreksvaardigheden in theorie en praktijk 9090034463 communocatie communocatie


Schomakers, Ben Over mystieke theologie 9024276772 over mystieke theologie over mystieke theologie


Schomakers, Ben Over mystieke theologie 9024276772


Vandermeersch, Patrick Over psychose, seksualiteit en religie : het debat tussen Freud en Jung 9061683572


Kuitert, H.M. Over religie : aan de liefhebbers onder haar beoefenaars 9025951767


Anselmus van Canterbury Over waarheid = De veritate 9024275946


Baanders, Bas Overgeleverd aan de toekomst : Emmanuel Levinas en de Talmoed 9789055738090


Casimir, R. Paedagogische encyclopaedie


  Paralleleditie. [1]: Statenvertaling en (Nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelboeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handel 9050309879


Dietz, Paul Anton Parapsychologische woordentolk


Eeden, Frederik van Pauls ontwaken 9063252145


Freud, Sigmund The Penguin Freud reader 0141187433


Huxley, Aldous The Perennial Philosophy (Perennial Classics) 006057058X


Scroggs, James R. Persoon en persoonlijkheid : sleutelideeën uit persoonlijkheidstheorieën


Watts, Alan Philosophies of Asia: The Edited Transcripts


Vloemans, Antoon Philosophische mystiek


Passmore, John Arthur The Philosophy of Teaching 0674665651 pedagogiek pedagogiek


Zegwaart, Huib Pinksterkerken : geschiedenis en verschijningsvormen van het Pentecostalisme 9043508039


Kaster, Joseph Poort naar de klassieken : mythologisch namenboek 9068016814


James, William Pragmatisme : een nieuwe naam voor enkele oude denkwijzen 9076988838


Underhill, Evelyn Praktische mystiek voor nuchtere mensen 9076671230


Arends, Inge Prisma van de Islam 9027434425


Sierksma, Fokke Professor Dr G. van der Leeuw : dienaar van God en hoogleraar te Groningen


Vorster, D.A. Protestantse Nederlandse mystiek


Fromm, Erich Psychoanalyse en religie 9061315565


Berg, J.H. van den Psychologie en geloof : een kroniek en een standpunt


Belzen, J.A. van Psychologie en het raadsel van de religie : beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland 9789085064664 godsdienstpsychologie godsdienstpsychologie


Schuurman, C.J. Psychologie, godsdienst en religie : de weg uit verstarring naar innerlijke vervulling 9020248421


Goodenough, Erwin Ramsdell The Psychology of Religious Experiences 0465067255


Debats, Dominique Psychotherapie en zingeving : een spectrum van visies 9063254237


  Psychotherapie en zingeving: Een spectrum van visies 9033490285


Jones, Rufus M. Quakers : triomf en tragiek van het geweten : beeld van een humanitaire religie 9080730041


Poortman, J.J. Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie 9023213866


Belzen, J.A. van Rümke, religie en godsdienstpsychologie : achtergronden en vooronderstellingen 9024267935


Veltman, Willem Frederik Reïncarnatie en regressie : over de werking van het karma 9060383443


Schegget, G.H. ter Recht op gemeente : de betekenis van joodse denkers voor mijn ethiek 9024268737


Horst, Peter van der Redactiewijzer : praktische handleiding voor het taalkundig en typografisch verzorgen van teksten 905797049X


Buber, Martin Reden �uber Erziehung 3795300177


Fernández-Armesto, Felipe Reformatie : het christendom en de wereld 1500-2000 904140189X


Otto, Rudolf Reich Gottes und Menschensohn : ein religionsgeschichtlicher Versuch


Weima, Jan Reiken naar oneindigheid : inleiding tot de psychologie van de religieuze ervaring 9026320493


Grof, Stanislav Reizen door de geest : de drie niveaus van het menselijk bewustzijn en hoe ze ons leven vormgeven 9063254466


Messing, Marcel Religie als levende ervaring 9023223055 Religie Religie


Vroom, Henk Religie als ziel van cultuur : religieus pluralisme als uitdaging 9021136414


Waardenburg, Jacques Religie onder de loep : systematische inleiding in de godsdienstwetenschap 9026309201


Huxley, Julian Religie zonder openbaring


Vroom, H.M. Religies en de waarheid 9024233143


Lans, J.M. van der Religieuze ervaring en meditatie : een godsdienstpsychologische studie 9060015908


Godin, André Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen 9026304803


Banning, W. Religieuze opbouw : een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven


Neff, Paul Religion als Gnade


Otto, R. RELIGIOUS ESSAYS - A SUPPLEMENT TO THE IDEA OF THE HOLY


Pelckmans, Paul René Girard, het labyrint van het verlangen : zes opstellen 9028922040


Beem, H. Resten van een taal = [sje-eriet] : woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch 9071727211


Eliade, Mircea Riten en symbolen van inwijding 9060775953


Omar Khayyām The Rubáiyiát of Omar Khayyám


Turner, Harold W. Rudolf Otto : "The idea of the holy" : a guide for students : commentary on a shortened version 0950370819


Almond, Philip C. Rudolf Otto : an introduction to his philosophical theology 0807815896


Benz, Ernst Rudolf Otto's Bedeutung für die Religionswissenschaft und die Theologie heute : zur Hundertjahrfeier seines Geburtstags


Almond, Philip C. Rudolf Otto: An Introduction to His Philosophical Theology (Studies in Religion) 0807815896 godsdienstwetenschap godsdienstwetenschap


Otto, Rudolf Rudolf Otto: Autobiographical and Social Essays (History of Religions in Translation, 2) 3110145189


Childs, Gilbert Rudolf Steiner : een biografische schets 9062386202


Heyer, C.J. den Ruim geloven : een theologisch zelfportret 9021138158


Veling, Kars Ruimte voor de rede : filosofie als systematische reflectie 903910817X


Heschel, Abraham Joshua The Sabbath 0374529752


Heschel, Abraham Joshua THE SABBATH ITS MEANING FOR MODERN MAN


Leeuw, Gerardus van der Sacred and profane beauty : the holy in art


Kranenborg, Reender Satanisme 9043512303


Veltman, Maria Søren Kierkegaard : een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap 902322258X Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Kohnstamm, Ph. Schepper en Schepping : een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. Dl. I: Het waarheidsprob godsdienstwetenschap godsdienstwetenschap


Kohnstamm, Ph. Schepper en Schepping : een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. Dl. II: Persoonlijkheid Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


Kohnstamm, Ph. Schepper en Schepping : een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. Dl. III: De heilige : pr Scholtens Kierkergaard Scholtens Kierkergaard


  Scheurkalender van de bijbel ...


Dole, Andrew Schleiermacher on religion and the natural order 9780195341171


Renkema, Jan Schrijfwijzer 9012090237


Sloterdijk, Peter Sferen schuim : plurale sferologie band 2 III 9789085066750


Hesse, Hermann Siddharta ; De steppewolf ; Demian ; Reis naar het morgenland 902340341X


Kester, Jos Sjamanisme : in het licht van verbinding 9043506761


Haasse, Hella S. Sleuteloog 9021467283


Jaspers, Karl Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus


Hofstede, Marten Soefisme : de alchemie van het hart 9038901089


James, William Some problems of philosophy 0674820355


Layton, Eunice Speurtocht naar het zelf 9061750237


Vries, Theun de Spinoza 9068012924


Carrette, Jeremy Spiritualiteit in de uitverkoop : de stille overname van de religie 9025956041


Bulthuis, Victor Spirituele renaissance : over christendom en bewustwording 9064163650


Delden, J. van Spreekwoorden en zegswijzen uit de bijbel 9027440530


Koningsveld, P.S. van Sprekend over de islam en de moderne tijd 9065333258 pedagogiek pedagogiek


Leeuw, Jan de Standpunt


Breukel, Thom Stilte atlas van Nederland : meer dan 100 plaatsen om tot rust te komen 9050185231


Ferrini, Paul Stilte van het hart : reflecties van het Christusbewustzijn 9020281860


Wiersma, Rymke Stoïsche notities : de stoïcijnen en andere klassieke filosofen als bron van inspiratie voor geluk en een mooiere were 9789073034440


Mikaal (Heer) Stralen der waarheid 9020254383


Laing, Strategie van de ervaring 9060090322


Haley, Jay Strategieën in de psychotherapie 9061312361


Winkeler, Lodewijk Stromingen in katholiek Nederland 9043508896


Bakker, Freek L. Surinaams hindoeïsme : een variant van het Caraïbisch hindoeïsme 9043508020


Soetendorp, Jaap Symboliek der joodse religie : beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven


Kristensen, W. Brede Symbool en werkelijkheid : een bundel godsdiensthistorische studiën Godsdiensthistorische studiën Godsdiensthistorische studiën


Tagore, Rabindranath Tagore, een testament 9021520311


Lau-Tze Tau teh tsjing : (Tau teh king)


Lao Tzu Tau-te-tsjing : het boek van weg en deugd 906030277X


Tillich, Paul Teksten van Paul Tillich 9021161117


Tillich, Paul Teksten van Paul Tillich 9021161117


Milosz, Czeslaw Testimony to the Invisible: Essays on Swedenborg 0877851492


Aleichem, Sjolem Tevje de melkboer 9025301762


Brink, H. Theologisch woordenboek


Grunberg, Arnon Tirza 9789038827261


Brennan, J.H. Toegangen tot het astrale 9026130147


  The Torah 0805048200


Levinas, Emmanuel Transcendentie en intelligibiliteit : gevolgd door een gesprek 9039106495


Baaren, Theo van Trommels van marmer 9029023341


Drewermann, Eugen Troost, troost mijn volk : de boodschap van de profeten Elia en Jesaja 9021138328


Fontijn, Jan Trots verbrijzeld : het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901 9021463024


Wakeman, George (Sir ; fl. 1668-1685) The tryals of Sir George Wakeman, Barronet, William Marshall, William Rumley, and James Corker, Benedictine monks, for h


Janssens, David Tussen Athene en Jeruzalem : filosofie, profetie en politiek bij Leo Strauss 9053526285


Groenewoud, Gerben Tussen de regels van de filosofie : spiritualiteit bij grote filosofen 9021137704


Ruyter, Doret de Tussen traditie en vernieuwing : over de ideale protestants-christelijke basisschool 9024293316 Pedagogiek Pedagogiek


Hulspas, Marcel Tussen waarheid & waanzin : een encyclopedie der pseudo-wetenschappen 9052265860


Maimonides, Mozes Twee ethische tractaten 9021161125


Gerhardt, Ida Twee uur: de klokken antwoordden elkaar 9025380646


Fontijn, Jan Tweespalt : het leven van Frederik van Eeden tot 1901 9021463016


Bekkum, W.J. van Tweespalt en verbondenheid : joden en christenen in historisch perspectief: joodse reacties op christelijke theologie 9021161230


Nietzsche, Friedrich 'U heeft nooit een woord van mij begrepen' : briefwisseling 9077070494


Vyāsa, Śrī Kṛṣṇa Dvaipāyana Uddhava-gītā 9062718817


Miskotte, K.H. Uit de dagboeken 1935-1937 902428399X


Hensen, Wilfried Uit de diepten : mystiek in het protestantisme 9025951538


Baaren, Th.P. van Uit de wereld der religie


Baaren, Th.P. van Uit de wereld der religie


Beyerman-Walraven, J. Uit de Wijzangen van Rabindranath Tagore, vertaald door Frederik van Eeden : Lied voor Alt


McGrath, Alister E. The Unknown God 0745950337


Hof, Ella van 't Van Adam tot Zevende hemel : bijbelwijzer 9001396801


Moormann, Eric M. Van Alexandros tot Zenobia : thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater 9061683106


Besten, L. den Van animisme tot ietsisme 9789085065005


Cox, H.L. Van Dale groot woordenboek Duits-Nederlands 9066481226


Geulincx, Arnout Van de hoofddeugden : de eerste tuchtverhandeling 9026307861


Belzen, J.A. van Van gisteren tot heden 9024263263 Beck e.a.: Grondleggers van het geloof Beck e.a.: Grondleggers van het geloof


Laan, Jaap H. van der Van God gesproken : de mooiste preken sinds de Bergrede 9789053839898


Schilder, Aleid Van paradijs naar koninkrijk : over schuld, karma en genade 9025944736


Petuchowski, Jakob J. Van Pesach tot Chanoeka : de wereld van de joodse feesten en gebruiken 9025943357


Schilder, Aleid Van vrijmaking tot bevrijding 902594597X


James, William The varieties of religious experience 0674932250


James, William The Varieties of Religious Experience 0980060540


Otto, Rudolf Verantwortliche Lebensgestaltung : Gespraeche ueber Fragen der Ethik


Chadwick, Owen Verbeeld geloof : een geschiedenis van het christendom 9026606524


Uyldert, Mellie Verborgen krachten der edelstenen : de verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, d


Berg, Anne Jaap van den Vertaald verleden : beknopte geschiedenis van bijbelvertalen in Nederland 9061266823


Heyer, C.J. den Verzoening : bijbelse notities bij een omstreden thema 9024277892


Heering, H.J. Vier joodse denkers in de twintigste eeuw : Rosenzweig, Benjamin, Levinas, Fackenheim 9024275741


Grun Vijftig engelen voor je ziel 9789025952907


Fellner, Judith B. Volgens de Joodse traditie : feestdagen, religieuze en culturele gebruiken, verhalen, liederen en culinaire specialiteit 9061138914


Leeuw, Gerardus van der Vom Heiligen in der Kunst


Kessler, Eva Von der Kunst, liebevoll zu erziehen : sinnvoll Grenzen setzen und gute Laune bewahren 3406556760


Ploeg, J.P.M. van der Vondsten in de woestijn van Juda


Koenot, Jan Voorbij de woorden : essay over rock, cultuur en religie 9031712345 religie cultuur religie cultuur


Anbeek, Christa Voorbij goed en kwaad? : christendom en boeddhisme 9039100241


Bloom, Harold Voortekenen van een nieuw millennium : kennis van engelen, dromen en wederopstanding 9025947069


James, William Vormen van de religieuze ervaring : een onderzoek naar het wezen van de mens 9080730025


James, William Vormen van religieuze ervaring : een onderzoek naar het wezen van de mens 9080730025


Kierkegaard, Søren Vrees en beven 9025942253


Zeyde, M.H. van der Vreugde van de psalmen 9060757424


Chittister, Joan Vreugdezangen 9031715530


Steur, Charles Vruchten van de levensboom : een hedendaagse inleiding in de kabbalah 9064460388


Hensen, Wilfried Waar is God gebleven? : een zoektocht naar het Heilige 9025952461


Forell, Birger Waar oost en west elkaar ontmoeten


Tersteegen, Gerhard Waarheid die naar de godzaligheid is


Samy, AMA Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen? : de ontmoeting van zen met het Westen 9056700243


Lange, Frits de Wachten op het verlossende woord : Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God 9025946127


Bodar, Antoine Wandelen met de Heer 902092396X


Campbell, Joseph Wat mythen ons vertellen : Joseph Campbell in gesprek met Michael Toms 9062718132


Achour, Farouk Wij vertellen je het mooiste verhaal : Koranvertellingen 9054601132


Doude van Troostwijk, Chris 'Wij willen het heidendom eeren' : Miskotte in de 'nieuwe tijd' 9025945740


Boer, A.A. de Wijsheid en verhalen uit de Babylonische Talmoed 902321420X


Leeuw, G. van der Wegen en grenzen : een studie over de verhouding van religie en kunst


Hoekstra, E.G. Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland : handboek religies, kerken, stromingen en organisaties 9024282470


Hoekstra, E. G Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland: Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties 9043500283


Gratry, Alphons Weisheit des Glaubens : Katechismus f�ur Gebildete


Lao-tzu Wen-tzu : verdere lessen van Lao-tzu 9021520273


Bouwman, Kitty Werken met spiritualiteit 9025952453


Otto, Rudolf West-�ostliche Mystik : Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung


Eddy, Mary Baker Wetenschap en gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift 0879521112


Hinnells, John R. Who's Who of Religions (Penguin Reference Books) 0140513493


Calvocoressi, Peter Wie is wie in de bijbel 9026604122


Jelsma, Auke Wie is wie in de mystiek 9078434066


Brownrigg, Ronald Wie is wie in het Nieuwe Testament 9023008634


Brownrigg, Ronald Wie is wie in het Nieuwe Testament 9023008634


Comay, Joan Wie is wie in het Oude Testament : inclusief de apocriefe (deuterocanonieke) boeken 9023008626


Tagore, Rabindranath Wij-zangen : gitanjali


James, William The will to believe, and other essays in popular philosophy 0674952812


  William James Selected Writings


Stephen, Henri J.M. Winti : levenshouding en religie 9043504955


Goodhill, Ruth Marcus The Wisdom of Heschel


Jongerius, Henk Wonen onder de wolk : in gesprek met Abraham Heschel over spiritualiteit 9076242585


Jongerius, Henk Wonen onder de wolk : in gesprek met Abraham Heschel over spiritualiteit 9076242585


Danneels, Godfried Woorden van leven 9020921258


Pinkster, Harm Woordenboek Latijn-Nederlands 9053561382


Noordzij, Nel Woordenboek van magie, okkultisme en parapsychologie 9026130155


Jager, Okke Worden als een kind 9024233658


Telushkin, Joseph Words That Hurt, Words That Heal: How to Choose Words Wisely and Well 0688163505


Eliade, Mircea Yoga : scholen, technieken en verschijningsvormen in hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme 9029013419


Karade, Baba Ifa Yoruba : handboek van de Afrikaanse mystiek : alles over de hemelse toverkracht van de orisha en de leer van de odu, als 9063783965


MacKintosh-Smith, Tim Zaal der duizend zuilen 9789045012087


Burggraeve, Roger Zand erover? : vereffenen, vergeven, verzoenen 9058260682


Kranenborg, R. Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur pedagogiek pedagogiek


Suzuki, D.T. Zen Boeddhisme en psychoanalyse


Abe, Masao Zen en het westerse denken 9039107165


Watts, Alan W. Zen-boeddhisme


Reps, Paul Zen-zin, Zen-onzin : een verzameling van Zen- en pre-Zen-geschriften 9020245198


Bock, Ben de Ziel en zaligheid : over theologie en spiritualiteit 9024268265


William James Zielkunde en Opvoeding; Voordrachten voor Onderwijzers pedagogiek pedagogiek


Lindenberg, Wladimir Zo bidt de mensheid : een universele benadering 9070104555


Schippers, Aart Zoet is het licht : de opbouw van het boek De Prediker, met de Hebreeuwse tekst, een vertaling en een parafrase 9025953735